Akačić, Cezar

Akačić, Cezar, hrvatski političar (Bakar, 29. V. 1868Zagreb, 6. IX. 1935). Završio farmaceutski studij u Zagrebu. Pripadnik Supilova političkog kruga u Rijeci i branitelj hrvatstva Rijeke od madžarskih nasrtaja. Izabran u Hrvatski sabor (1910) na listi Starčevićeve Stranke prava (milinovaca). Za I. svjetskoga rata preselio se u Zagreb, gdje je bio jedan od organizatora Narodnog vijeća (1918) i njegov povjerenik za poštu, brzojav i telefon. Proveo demadžarizaciju te službe i izdao prve hrvatske marke. Bio je član Privremenoga narodnog predstavništva Kraljevine SHS (1919–20), jugoslavenskog izaslanstva na mirovnoj konferenciji u Parizu (1919). Jedan od organizatora Hrvatske zajednice. Protivnik državne centralizacije, nacionalne unifikacije i majorizacije; ubrzo nakon stvaranja Kraljevine SHS napustio je politiku.

Akačić, Cezar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1055>.