aktivna škola

aktivna škola, reformni pokret škole 1930-ih u Švicarskoj; glavni nositelj Adolphe Ferrière (1879–1960), profesor pedagogije u Ženevi. Postavke o aktivnoj školi razrađuje u svojoj knjizi Aktivna škola (Ľécole active, 1920). Ideal je aktivne škole spontana, individualna i produktivna učenička aktivnost utemeljena na prirođenim interesima koji se svode na biološke razvojne činitelje. Ferrière razrađuje i preporučuje tri temeljne vrste djelatnosti: manualne, društvene i intelektualne. Reduciranje školskog programa i pedagoškog načina rada na biogenetske zakonitosti, glavna je metodološka slabost aktivne škole.

aktivna škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1228>.