Cranach, Lucas, st.

ilustracija
CRANACH, Lucas st., Parisov sud
ilustracija1ilustracija2

Cranach [kra:'nax], Lucas, st., njemački slikar i grafičar (Kronach, 1472Weimar, 16. X. 1553). Uz A. Dürera i H. Holbeina ml. najveća pojava u njemačkome slikarstvu prve polovice XVI. st. Nakon školovanja kod oca i i boravka u Beču (1500–03), došao je 1505. u Wittenberg i postao dvorski slikar saskog izbornoga kneza, u čijoj je službi ostao do kraja života. Uživao je velik ugled, a kao oduševljeni pristaša reformacije kretao se u krugu istaknutih protestantskih pisaca i učenjaka, od kojih je mnoge portretirao (više portreta M. Luthera, J. Cuspiniana). Cranachovo slikarstvo razvijalo se u izoliranom ambijentu Wittenberga pa iako vremenski pripada renesansi, po tvrdoći crteža, plošnom tretiranju boje i izduženim likovima ono upućuje na formalne metode gotike. U ranim djelima probijaju snaga i sirovi naturalizam (Raspeće, oko 1500). Potonji su mu radovi suzdržaniji u izrazu, u njima su jače naglašeni dekorativnost i reprezentativnost, što odgovara potrebama dvorske narudžbe. Obrađivao je antičke, mitološke i biblijske teme, koje je zaodjenuo u suvremeno ruho slikajući pažljivo detalje draperija i bogatih pejsažnih pozadina (Lot i kćeri; Judita s Holofernovom glavom; Parisov sud; Lov na jelene; Albrecht Brandenburški kao sv. Jeronim). Često je slikao motiv ženskog akta, ostvarivši u gracioznim i bolećivo-senzualnim likovima djevojaka vlastiti ideal ženskoga tijela (Venera; Lukrecija, Izvorska nimfa). Za razliku od donekle manirističkih velikih kompozicija, u mnogim portretima suvremenika najviše se približio renesansnim shvaćanjima (portreti bračnoga para Reuss, M. Buchnera, J. Schönera, autoportret). Osobito su važne njegove grafike kojima je urešavao djela protestantske književnosti; bio je među prvim grafičarima koji su radili drvoreze u bojama. – L. Cranach st. je godinama vodio veliku i vrlo aktivnu slikarsku radionicu, u kojoj su radila dva njegova sina, pa autorstvo mnogih djela koja su iz nje potekla nije posve sigurno.

Cranach, Lucas, st.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12673>.