Čikeš, Matko

Čikeš, Matko, hrvatski liječnik (Žeževica kraj Omiša, 10. IX. 1936). Studij medicine završio 1961. u Zagrebu, a specijalizaciju iz interne medicine 1969. u Baselu. Posvetivši se onkologiji, od 1969. do 1973. radio je u Sveučilišnoj bolnici Karolinska u Stockholmu proučavajući imunologiju raka. Od 1973. djeluje u Lausannei, gdje je 1987. osnovao i poslije vodio Medical Center and Cancer Institute. Proučava imunologiju malignih tumora, dao je prinos virusnoj etiologiji raka. Pridonio je razumijevanju patogeneze malignih tumora postavivši hipotezu, poslije u znanosti prihvaćenu, da je odlučujuće zbivanje u malignoj transformaciji stanice abnormalna ekspresija hormonskih receptora, pa je primjena tih spoznaja rezultirala endokrinim liječenjem nekih vrsta tumora. Gostujući profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Dopisni član HAZU (od 2002).

Čikeš, Matko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13381>.