De Franceschi, Carlo

De Franceschi [~ franče'ski], Carlo, talijanski povjesničar i političar (Gologorica kraj Pazina, 16. ili 17. X. 1809Gologorica, 8. I. 1893). Studij prava završio je 1832. u Grazu. God. 1833. zaposlio se u Okružnom sudu u Rovinju. Za studentskih dana upoznao se s političkim idejama karbonarskih društava, a po povratku u Istru pristupio talijanskom iredentističkom pokretu. God. 1848/49. bio je zastupnik pazinsko-rovinjsko-vodnjanskog izbornoga kotara u austrijskoj Ustavotvornoj skupštini u Beču i u Kroměřížu. Privremeno je bio umirovljen 1854. iz političkih razloga. Nakon toga zaposlio se u jednome riječkom odvjetničkom uredu, a od 1861. do 1876. radio je kao tajnik Istarskoga sabora u Poreču. Od 1843. do 1892. sustavno je pokazivao zanimanje za arheologiju i povijest Istre. Svoje radove o istarskoj prošlosti objavljivao je uglavnom u istarskim časopisima, na talijanskom jeziku. Temeljno mu je djelo Istra: povijesne bilješke (L’ Istria: note storiche, 1879), koje predstavlja prvi pokušaj cjelovitoga prikaza istarske povijesti od antike do 1815. No i taj rad nosi snažno obilježje njegovih političkih nastojanja oko priključenja Istre Italiji.

De Franceschi, Carlo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14209>.