Direktorij

Direktorij (franc. Directoire), najviše tijelo izvršne vlasti u Francuskoj, koje je ustanovljeno ustavom od 5. fructidora god. III (22. VIII. 1795); također naziv za razdoblje njegova postojanja (27. X. 1795 – 9. XI. 1799). Direktorij od pet članova (directeurs) biralo je Vijeće starijih (Conseil des anciens) na osnovi kandidatura predloženih od Vijeća pet stotina (Conseil des Cinq-cents). Svake je godine ždrijebom ispadao jedan član Direktorija i nadomještao se novoizabranim članom. Direktorij je istodobno vodio antirojalističku i antijakobinsku politku. God. 1796. razbio je rojalistički ustanak u Vandeji i likvidirao urotu »jednakih« s Babeufom na čelu, a 1797. spriječena je nova rojalistička urota u Parizu. Porastao je utjecaj generala, posebice nakon niza pobjeda na inozemnim bojištima, a između njih se isticao Napoleon Bonaparte. Jačanje rojalizma i nezadovoljstvo širokih slojeva, kao posljedica korupcije i teške gospodarske situacije, obilježili su posljednje godine vladavine Direktorija. Bogato građanstvo nakon jednog desetljeća revolucionarnih previranja nastojalo je napokon osigurati svoje novostečene posjede s pomoću jake ruke, pa je poduprlo Bonapartea, koji je državnim udarom 18–19. brumairea (9–10. XI. 1799) srušio Direktorij i uveo Konzulat.

Direktorij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15354>.