STRUKE:

draga

draga, dolina koja se pruža okomito ili koso na orografsku os (smjer pružanja) gorja; redovito je erozijskoga podrijetla. Neke drage imaju veliku prometnu važnost. U primorju se taj naziv upotrebljava za zaljeve koji su nastali potapanjem donjih dijelova takvih dolina. U sjeverozapadnom dijelu primorja naziv draga često je sastavni dio imena manjih zaljeva (Bašćanska draga i dr.).

draga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16106>.