Drinković, Mate

Drinković, Mate, hrvatski političar i publicist (Jelsa, 29. IV. 1868Beč, 18. V. 1931). Školovao se u Dubrovniku, Splitu, Zagrebu, Beču i Grazu, gdje je završio studij medicine. Do 1914. radio kao općinski liječnik u Stonu, Vodicama i Šibeniku i djelovao u političkom životu, najprije kao samostalni pravaš, a od 1908. u okviru novoosnovane Stranke prava, pa je na posljednjim saborskim izborima pod austrijskom vlašću te iste godine izabran za zastupnika u Dalmatinskome saboru. Uoči I. svjetskog rata, zbog svojih protuaustrijskih stajališta, odnosno zbog zagovaranja stvaranja zajedničke južnoslavenske države, bio je optužen za veleizdaju i osuđen na pet godina robije. Nakon opće amnestije (2. VII. 1917) proveo je godinu dana u internaciji pokraj Beča, a potom se nastanio u Zagrebu. Sudjelovao je u stvaranju Narodnoga vijeća SHS, a bio je i član njegova središnjeg odbora. Kao tajnik Predsjedništva Narodnoga vijeća SHS, bio je član delegacije Narodnoga vijeća SHS za izvršenje naputka o načinu sjedinjenja Države SHS s Kraljevinom Srbijom. U Vladi Države SHS kao povjerenik za narodnu obranu organizirao je oslobođenje Međimurja. U Kraljevini SHS bio je član Privremenoga narodnog predstavništva. Tijekom 1920. u vladama S. Protića i M. Vesnića bio je ministar pošta i telegrafa. Na prvim parlamentarnim izborima 1921. bio je izabran u Dalmaciji kao izvanstranački kandidat. Nezadovoljan Vidovdanskim ustavom, neko vrijeme nije sudjelovao u radu Narodne skupštine, ali je poslije ipak prihvatio suradnju s režimom. U vladi N. Pašića 1924–25. bio je ministar bez lisnice. Potkraj 1928. postao je ministar socijalne politike. Nakon uvođenja diktature kralja Aleksandra I. Karađorđevića (1929), u vladi P. Živkovića bio je ministar socijalne politike i narodnog zdravlja. Objavio u novinama mnogo političkih članaka.

Drinković, Mate. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16258>.