STRUKE:

đeram

đeram (tur. germek: protegnuti, ispružiti, ili turcizam grč. podrijetla od novogrč. γεράνı: bunarska motka < starogrč. γέρανος: ždral; u novogrč. γέρανος znači: vitlo, dizalica), naprava za vađenje vode na principu poluge, sastavni dio seoskih bunara. Sastoji se od dugačke pokretne grede na visokom stupu, kojoj je na jednom kraju uteg (kamen), a na drugome konopac s posudom za zahvaćanje vode.

đeram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16903>.