Eames

Eames [ẹimz], arhitektonski ured koji su 1941. osnovali američki arhitekti i oblikovatelji Charles (St. Louis, 17. VI. 1907 – St. Louis, 21. VIII. 1978) i Ray (Sacramento, 15. XII. 1916 – Los Angeles, 21. VIII. 1988). Ističe se njihov projekt vlastite kuće (Pacific Palisades, 1945). U 1950-ima znatno su utjecali na razvoj američkoga oblikovanja pokućstva (stolci, naslonjači, počivaljke).

Eames. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16965>.