STRUKE:

ekvivalent

ekvivalent (kasnolat. aequivalens: koji je istovrijedan).

1. Stvar, čin, pojam, veličina istog značenja ili iste praktične vrijednosti prema drugoj stvari. – Ekvivalentan, istoznačan, istovrijedan, jednakovrijedan.

2. U logici, dva izraza koji su logički jednako vrijedni. Dva su suda ekvivalentna ako je jedan nužan i dovoljan uvjet drugoga i obratno.

3. U fizici, mehanički ekvivalent svjetlosti, omjer je toka zračenja i svjetlosnoga toka, veličina obrnuto razmjerna svjetlosnoj učinkovitosti. Najmanju vrijednost (0,00147 W/lm) ima mehanički ekvivalent jednobojne svjetlosti valne duljine 555 nm. (→ fotometrijski ekvivalent)

4. U paleontologiji, ekvivalentni slojevi, istodobni geološki slojevi, tj. oni slojevi koji sadržavaju istu floru i faunu.

5. U ekonomiji, jednaka vrijednost, naknada za otuđenu vrijednost neke robe izražena količinom druge robe ili iznosom novca iste vrijednosti. Ekvivalentnost je jedno od temeljnih načela razmjene i obveznoga prava, po kojem ugovorena činidba mora odgovarati protučinidbi, a odstupanja od toga načela ne smiju biti veća nego što je zakonom dopušteno.

ekvivalent. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17512>.