STRUKE:

elaborat

elaborat (njem. Elaborat, od lat. elaboratum: izrađeno), pismeni sastav, stručni rad u kojem je iscrpno obrađen neki predmet.

elaborat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17516>.