STRUKE:

fakolit

fakolit (grč. φαϰός: leća + -lit), intruzivna magmatska stijena koja se u obliku leće ili zvona utisnula između slojeva sinklinala i antiklinala.

fakolit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18875>.