STRUKE:

Ferluga, Jadran

Ferluga, Jadran, slovenski i srpski povjesničar (Trst, 13. II. 1920Piran, 27. I. 2004). Studirao povijest na Sorbonnei 1946–47. i na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je diplomirao 1949., a doktorirao 1956. Radio na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 1951. do 1970., kada je prešao na Sveučilište u Münsteru i ondje ostao do umirovljenja 1985. Proučavao je povijest Bizanta, osobito provincijsku upravu, organizaciju tematskoga sustava, koji je činio osnovicu ustroja Carstva, te bizantsko-južnoslavenske odnose i funkcioniranje bizantske vlasti na istočnoj obali Jadrana. Glavna djela: Vizantiska uprava u Dalmaciji (1957), Bizant: društvo i država (Bisanzio. società e stato, 1974), Istraživanja o bizantskoj provincijskoj upravi VI–XIII. st. (Untersuchungen zur byzantinischen Provinzverwaltung VI–XIII Jahrhundert, 1992).

Ferluga, Jadran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19298>.