Floresko more

Floresko ili Sundsko more, unutrašnje more Malajskog arhipelaga, u ekvatorskom pojasu Tihog oceana; obuhvaća 240 000 km². Leži između Javanskoga mora na zapadu i Bandskog mora na istoku, otoka Celebesa (Sulawesi) na sjeveru i Malih Sundskih otoka (Sumbawa, Flores i dr.) na jugu. Najdublje je u južnom dijelu (5140 m). Na površini temperatura iznosi 27 do 29 °c, a salinitet oko 33‰. Amplituda morskih mijena 1,5 do 2,3 m. Nema većih lučkih središta. Brodske pruge koje prolaze kroz Floresko more uglavnom vežu istočnoaustralske luke s indonezijskim lukama (Jakarta, Surabaya, Makasar) i Singaporeom.

Floresko more. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19924>.