STRUKE:

fon

fon (prema grč. φωνή: glas) (znak ph), brojčana jedinica razine glasnoće, određena logaritmom omjera tlakova opaženog zvuka p i usporedbenog zvuka p0 = 2 · 10–5 Pa, tj. razina je tlaka p prema usporedbenom tlaku L = 20 lg (p/p0) ph.

fon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20047>.