Galerije, Gaj Valerije Maksimijan

Galerije, Gaj Valerije Maksimijan (latinski Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus [ga:'i·us gale:'ri·us wale'ri·us maksimi·a:'nus augu'stus]), rimski car (kraj Serdike, današnje Sofije, oko 250Nikomedija, V. 311). Dioklecijan ga je 293. postavio za cezara Podunavlja i dao mu za ženu kćer Valeriju. Ratovao sa Sarmatima i Gotima (294–296), Perzijancima (297), Markomanima i Sarmatima (299). Godine 305. postao august i morao za suvladara primiti Konstancijeva sina Konstantina. S carem Dioklecijanom objavio 23. II. 303. edikt protiv kršćana, a 311. u Nikomediji s Konstantinom i Licinijem edikt o toleranciji.

Galerije, Gaj Valerije Maksimijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21062>.