STRUKE:

gire

ilustracija
GIRE, gira oštrulja, Spicara flexuosa

gire ili girice (dalmatski < lat. *gerra, za gerres) (manule; Maenidae), por. malenih morskih riba Atlantika i Sredozemnoga mora iz roda grgečki (Perciformes). Duguljasta su tijela, jako ispruživih čeljusti, imaju tamnosmeđu pravokutnu mrlju na bokovima. U Jadranu žive 3 vrste: gira oblica (Spicara smaris), gira oštrulja (Spicara flexuosa) i modrak ili tragalj (Spicara maena). Oblica i oštrulja narastu do 20 cm, tragalj do 25 cm. Sve su tri vrste po leđima i na bokovima sivosmeđe do olovnomodre, a trbuh im je srebrnast. U doba mriješćenja dobiju intenzivnu modru i žutu pigmentaciju, osobito mužjaci. Gire žive u obalnom području. Hrane se planktonskim račićima. Mrijeste se iznad tvrdoga morskog dna (tzv. kotila) u kasnoj jeseni. Sve su gire u početku ženke, a kad izrastu preko 13 do 15 cm dužine, pretvaraju se u mužjake. Ovarijalno tkivo kržlja, a istodobno se naglo razvija testikularni dio, koji je dotad bio latentan. Gire su ukusna mesa. Ekonomski su naše najvažnije ribe neselice.

gire. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22078>.