Glavić, Baldo Melkov

Glavić, Baldo Melkov, hrvatski skupljač narodnih pjesama (Luka Šipanska, 30. XI. 1841Luka Šipanska, 8. VII. 1910). Završio teologiju u Zadru te bio župnik na Mljetu i Korčuli, profesor sjemeništa u Dubrovniku. Zapisivao je pjesme na Šipanu, Mljetu, Korčuli i u Dubrovniku. Skupio je 709 epskih i lirskih pjesama te ih popratio podatcima o kazivačima. Dio je objavio u zbirkama Narodne pjesme (I–II, 1889–97), a osamdesetak pjesama uvršteno je u antologije Hrvatske narodne pjesme (I–X, 1896–1942) Matice hrvatske, kojoj je poklonio građu.

Glavić, Baldo Melkov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22227>.