Gornje Biljane

Gornje Biljane, selo u Ravnim kotarima, 13 km sjeverozapadno od Benkovca, Zadarska županija; 171 st. (2011). Leži na 200 m apsolutne visine, 5 km sjeveroistočno od Donjih Biljana. Poljodjelstvo; stočarstvo (ugl. ovca). – Današnje naselje nalazi se na mjestu srednjovj. Biljanâ, koje se nalazilo u Lučkoj županiji. Prvi se put spominju u ispravi bana Ivana Ćuza iz 1358., kojom poklanja posjed braći Stjepanu i Filipu u Biljanima. Od 1409. dio su mlet. novigradskog distrikta. Za osman. prodora tijekom XVI. st. naselje je raseljeno. Od 1570. nalazilo se u sastavu Kliškoga sandžaka, a od 1580. do 1647. u sastavu Krčkog ili Ličkoga sandžaka. Na poč. XVII. st. spominje se kao feud Beširagića, koji su kao kapetani stolovali u kuli u Gornjim Biljanima. God. 1647. Mlečani su uspostavili svoju vlast i naselili pravosl. stanovništvo. Za Domovinskog rata gotovo je opustjelo (1056 st., 1991).

Gornje Biljane. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22764>.