STRUKE:

Grünbaum, Branko

Grünbaum [gry:'nbaum], Branko, hrvatski matematičar (Osijek, 2. X. 1929Seattle, Washington, 14. IX. 2018). Započeo studij u Zagrebu, diplomirao (1954) i doktorirao (1957) na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu. Profesor matematike na Sveučilištu Washington u Seattleu (1966–2000). Predavao i na sveučilištima u Jeruzalemu, Kansasu, Los Angelesu, Michiganu. Bavio se diskretnom geometrijom, kombinatorikom, teorijom apstraktnih poliedara. Dopisni član JAZU (danas HAZU) od 1988.

Grünbaum, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23571>.