Haulik, Juraj de Várallya

ilustracija
HAULIK, Juraj de Várallya

Haulik, Juraj de Várallya, zagrebački nadbiskup i kardinal (Trnava, Slovačka, 20. IV. 1788Zagreb, 11. V. 1869). Studirao u Trnavi, Ostrogonu i Beču; imenovan zagrebačkim biskupom 1837., nadbiskupom 1852., kardinalom 1856. Bio je banski namjesnik do Jelačićeva imenovanja (1848). Zaslužan za uvođenje hrvatskoga jezika u škole i javne urede te za osnutak Matice ilirske. Njegovim su zauzimanjem utemeljeni Gospodarsko društvo (1841) i Katolički list (1849). Osnovao Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima (1868) i uredio park Maksimir. Podupirao osnivanje osnovnih škola i mnogih kulturnih i dobrotvornih ustanova; doveo u Zagreb (1845) sestre milosrdnice, koje su osnovale školu i bolnicu. Podupirao narodni preporod u Hrvatskoj; naglašavajući katolički svjetonazor odupirao se madžarizaciji. God. 1848. povukao se u Beč jer se protivio ratu s Madžarima i nije sudjelovao u postavljanju Jelačića za bana.

Haulik, Juraj de Várallya. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24587>.