STRUKE:

Heliogabal

Heliogabal ili Elagabal (latinski Heliogabalus ili Elagabalus, vladao kao Marko Aurelije Antonin, latinski Marcus Aurelius Antoninus [ma:'rkus aure:'li·us anto:ni:'nus], rođen kao Varije Avit Basijan, latinski Varius Avitus Bassianus), rimski car (Emesa, danas Homs u Siriji, 203. ili 204Rim, 11. III. 222). Vladao od 218. Kao dječak bio je vrhovni svećenik sirijskoga boga Elagabala u Emesi. Kada je pobijedio cara Makrina blizu Antiohije, Senat ga je priznao carem. Pokušao u Rim uvesti Elagabalov kult. Zbog razvratna života ubili su ga pretorijanci, a naslijedio ga je bratić Aleksandar Sever, kojega je bio posvojio i proglasio cezarom.

Heliogabal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24858>.