Horvatin, Kamilo

ilustracija
HORVATIN, Kamilo

Horvatin, Kamilo, hrvatski političar (Varaždin, 18. VII. 1896SSSR, 1938). Sudjelovao u atentatu na bana S. Cuvaja 1912. i bio osuđen na dvije godine tamnice. Poslije završio školovanje i radio kao bankovni službenik. Od 1919. sudjelovao u komunističkom pokretu. Bio je član i sekretar Pokrajinskoga sekretarijata za Hrvatsku i Slavoniju, član CK i Politbiroa CK KPJ, dužnosnik Crvene pomoći. U razdoblju frakcijskih borbi u KPJ bio je istaknuti predstavnik lijeve frakcije. Pokretač je, suradnik i urednik više glasila KPJ (Novi svijet, Borba, Klasna borba). Biran je za gradskog zastupnika u Zagrebu 1920., a 1927. za gradskoga i oblasnoga zastupnika. Nakon 1929. djelovao je uglavnom u inozemstvu (Austrija, Čehoslovačka i SSSR). Bio je i član predstavništva KPJ u Kominterni. Nestao u Staljinovim čistkama.

Horvatin, Kamilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26225>.