Hrčić, Fran

Hrčić, Fran, hrvatski dramatičar (Samobor, 7. X. 1876Samobor, 1. XI. 1953). Radio kao bankovni činovnik u Zagrebu i Samoboru, pisao kazališne recenzije, prikaze kulturnih zbivanja, crtice i podlistke zavičajne tematike. Javio se satiričnim spjevom Hermova osveta (1898). Prva mu je drama U sumraku (1905) verističkoga značaja i napisana pod dojmom drame Moć tmine L. N. Tolstoja, a More (1907) odražava utjecaj Ekvinocija I. Vojnovića, H. Ibsena i simbolizma. Slijede moralistički intonirana Velika žrtva (1910., poslije mijenjana i proširivana), jednočinka s obilježjima fantastike Bijeg (1926), vodvilj mondenske tematike u duhu G. Feydeaua Šetnja po krovu (1936) i neobjavljena komedija Ujakova baština.

Hrčić, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26326>.