Hutovo blato

Hutovo blato, submediteranska močvara u južnoj Hercegovini, BiH; 74 km². Leži 7 km jugoistočno od Čapljine, u području rijeke Neretve. Hutovo blato je depresija koja je vapnenačkim grebenom Ostrovo (123 m) podijeljena na Gornje Hutovo blato s Deranskim blatom i Donje Hutovo blato sa Svitavskim blatom; uz njih postoji i cio niz jezeraca (Škrka, Jerim, Drijen, Orah i dr.). Močvaru odvodnjava rijeka Krupa (pritok Neretve). Obitavalište je riba (24 vrste; som, cipal, šaran, linjak i dr.) i jegulje te mnogobrojnih ptica močvarica (povremeno do 235 vrsta). Zaštićeno kao park prirode (od 1995); na Ramsarskom je popisu močvara od 2001. Vodom umjetne akumulacije Svitavsko jezero (izgrađeno 1979) opskrbljuje se reverzibilna HE »Čapljina«.

Hutovo blato. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26756>.