Ilić, Sevastijan

Ilić, Sevastijan (Samuilo), srpski političar (Stari Bečej, 13. VIII. 1795manastir Hopovo, 1. III. 1863). God. 1815. završio je učiteljsku školu u Szentendreu u Madžarskoj. Bio je učitelj u Somboru (1815–18), Szegedu (1819) i Karlovcu (1820–28). God. 1828. zaredio se u manastiru Gomirje, od 1830. bio je profesor bogoslovije u Karlovcu, a od 1831. bilježnik konzistorija uprave Gornjo-karlovačke eparhije. Obnašao je dužnost igumana (1832) te arhimandrita manastirâ Gomirje (1832–53) i Hopovo (1853–63). Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru te predsjednik parlamentarnog odbora Hrvatskoga sabora za Vojnu krajinu (1848). God. 1830. u Karlovcu je dao tiskati Bukvicu D. Obradovića, koja se smatra prvom srpskom tiskanom knjigom u Hrvatskoj.

Ilić, Sevastijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27067>.