Islam Latinski

Islam Latinski, selo 22 km sjeveroistočno od Zadra, općina Poličnik, Zadarska županija; 284 st. (2011). Nalazi se na 140 m apsolutne visine. Župna crkva sv. Nikole Blaženoga iz 1756. Poljodjelstvo; stočarstvo. – Nastao je kao osmanska utvrda na mjestu hrvatskog srednjovjekovnog sela Učitelja Vas i ranosrednjovjekovne utvrde Vespeljevac koju je oko 1571. osvojio Ferhad-paša Sokolović. God. 1577. utvrda je obnovljena i preimenovana u Sedd-i islam (Bedem islama). U XVII. st. bio je sjedište Islamske kapetanije ili Gornje krajine. Kao njezini kapetani u XVII. st. istaknuli su se članovi obitelji Beširagić. Od 1647. bio je u sastavu mletačkih posjeda u Dalmaciji, a od 1670. u posjedu obitelji Mitrović-Janković. Današnje ime dobio je 1709. U Domovinskome ratu bio je okupiran 1991. Oslobođen je u siječnju 1993.

Islam Latinski. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27931>.