Ivanović, Krsto

Ivanović, Krsto, hrvatski književnik, libretist i povjesničar (Budva, 1618Venecija, 1688). Odvjetak budvanske patricijske obitelji. Školovao se u Italiji, gdje je stekao naslov doktora obaju prava. U Budvi je djelovao kao kanonik, kaptolski bilježnik i gradski učitelj. U rodnomu gradu započeo je pisati povijest Budve (Anali di Budua), sačuvanu u manjem dijelu u prijepisima. Oko 1654. iselio se u Italiju; kraće vrijeme živio u Veroni, a od 1657. u Veneciji; 1681. bio je imenovan kanonikom bazilike sv. Marka. Između 1663. i 1674. izvedeno je u Veneciji, Beču, Piacenzi i Firenci pet opera s njegovim libretima. Glavno mu je djelo Kazališne uspomene (Memorie teatrali, 1681), kojim se javio kao prvi povjesničar venecijanske opere. Njegov nadgrobni spomenik u mletačkoj crkvi sv. Mojsija (San Moisè; rad mletačkog kipara Marca Beltrame) – za koji je sam sastavio natpis – drži se jednim od najljepših spomenika podignutih nekom Hrvatu koji je djelovao u Veneciji.

Ivanović, Krsto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28197>.