Jurak, Drago

Jurak, Drago, hrvatski naivni slikar i kipar (Pušća kraj Zagorskih Sela, 17. XI. 1911Zagreb, 1. I. 1994). Radio kao scenski stolar u HNK-u u Zagrebu; prve likovne poduke dobio od K. Hegedušića. Izrađivao je reljefe u različitim materijalima i drvene makete maštovitih građevina. Na njegovim slikama prevladavaju motivi zamišljenih gradova (Vlastini gradovi, 1986), a u nekima se približio art brutu (Život na zemlji, 1971; Skrivači, 1987–89).

Jurak, Drago. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29542>.