STRUKE:

Karakala

ilustracija
KARAKALA, Marko Aurelije Antonin
ilustracija1ilustracija2

Karakala (latinski Marcus Aurelius Antoninus Caracalla [ma:'rkus aure:'li·us anto:ni:'nus karaka:'l:a], rođen kao Lucije Septimije Basijan, latinski Lucius Septimius Bassianus), rimski car (Lugdunum, Galija, danas Lyon u Francuskoj, 4. IV. 186. ili 188Carrhae, danas Harran u Turskoj, 8. IV. 217). Sin cara Septimija Severa i Julije Domne. Vladao od 211. zajedno s bratom Getom, kojega je potkraj te godine dao ubiti. Nadimak Karakala dobio je po dugome galskom ogrtaču koji je nosio. Ratovao protiv Alemana, Gota i Parta. Umorio ga zapovjednik pretorijanaca Makrin, koji se sam dao proglasiti za cara. Nastojeći čvršće ujediniti carstvo, Karakala je 212. podijelio rimsko građansko pravo svim slobodnim stanovnicima Rimskoga Carstva (Constitutio Antoniniana); u Rimu je dao sagraditi mnogobrojne spomenike, među kojima i raskošne terme.

Karakala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30381>.