STRUKE:

Karall, Lovre

Karall [ka'ral], Lovre (Lorenz), gradišćanskohrvatski političar (Veliki Borištof, njemački Großwarasdorf, Austrija, 10. VIII. 1894Welbesdorf, danas dio Mattersburga, 17. III. 1965). Studirao i doktorirao pravo u Budimpešti 1922. Iste je godine pokrenuo i uređivao gradišćanske Hrvatske novine; 1923. osnovao Hrvatsku stranku, 1925. Hrvatsko kulturno društvo. Pristupio je Kršćansko-socijalnoj stranci i na izborima 1927. izabran za zastupnika u Zemaljski sabor Gradišća; 1929. bio je imenovan članom Zemaljske vlade Gradišća. God. 1934. zahvalio se na svim političkim dužnostima, a 1938. povukao se iz javnoga života. Nakon II. svjetskog rata uključio se u politički život i zauzeo najviše položaje u Gradišću: vođa Narodne stranke (1945–63), predsjednik Zemaljskoga sabora, odnosno zemaljski poglavar Gradišća (1946–60) te predsjednik Trgovačke komore Gradišća (1956–65).

Karall, Lovre. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30394>.