Kavanjin

Kavanjin (Cavagnini, Cavagini), hrvatska plemićka obitelj iz Splita. Podrijetlom iz mjesta Castrazzone u sjevernoj Italiji. Oko 1605. u Split su se doselila braća Jakov, Horacije, Marko i Josip te postali poduzetnici u trgovačkom poslovanju između Osmanskoga Carstva i Venecije. Opsegom poslovanja isticali su se Marko i Josip, čija je korespondencija izvor za poznavanje Splita i njegove trgovine, kao i uopće trgovačkih prilika toga doba u Hrvatskoj i susjednim krajevima. Marko je trgovao s balkanskim zaleđem i podunavskim krajevima za Kandijskoga rata (do 1660). Stekao je posjede u Splitu, gdje je u podnožju Marjana, iznad franjevačke crkve, izgradio obiteljsku kuću. Ujedno je ženidbom s bračkom plemkinjom Marijetom Božićević-Nadali stekao kuću i posjede u Sutivanu na Braču. Dok su se ostala braća iselila u Veneciju, Jakov je održavao trgovačke veze s Ugarskom, Osmanskim Carstvom, Dubrovnikom i Venecijom. U splitskim matičnim knjigama spominju se Markova izvanbračna djeca Dinka (Dome) i Josip, a potom i djeca iz braka s Marijetom Božićević-Nadali. Među njima se ističu pjesnik Jerolim, trogirski biskup Šimun (1647–99) te Dunata, čiji su vjenčani ugovor iz 1669. i popis miraza izvori za kulturnu povijest XVII. st. God. 1671. trgovački poduzetnik Frane i njegov brat pjesnik Jerolim stekli su splitsko plemstvo, a 1690. Jerolim je stekao trogirsko plemstvo. God. 1709. ženidbom Jerolimove kćeri Elizabete (Sabe) s N. B. Capogrossom nastao je ogranak Capogrosso-Kavanjin (→ capogrosso). Jerolimovom smrću 1714. izumire muška loza obitelji.

Kavanjin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30978>.