Kažotić

Kažotić (Casotti), hrvatska plemićka obitelj iz Trogira. Rodonačelnik obitelji bio je Kažot koji se prvi put spominje 1216., a 1227. obnašao je dužnost komunalnoga rektora i sudca. U srednjem vijeku Kažotići su bili jedna od najutjecajnijih trogirskih plemićkih obitelji, a njezini članovi obnašali su dužnosti u gradskoj upravi (konzuli, rektori, sudci, egzaminatori) te u crkvenoj hijerarhiji Trogira (biskupi, kanonici, arhiđakoni, redovnici). U popisu članova Velikoga vijeća komune iz 1284. spominju se Zanika, Nikola i Toma, a u popisima iz 1322. i 1339. Nikola koji je bio i rektor. Jedan od najuglednijih pripadnika obitelji u drugoj polovici XIII. i prvoj polovici XIV. st. bio je zagrebački biskup Augustin. Nikola, trogirski biskup 1362–71., njegovao je veze s hrvatsko-ugarskim kraljem Ludovikom I. Anžuvincem. Potkraj XIV. st. Kažot je bio soprakomit trogirske galije i gradski rektor. Kao članovi Velikoga vijeća 1471–79. spominju se Donat, Kažot, Luka i Nikola. U XVII. st. kao časnici u mletačkoj službi istaknuli su se Jerolim i Dujam, a u XVIII. st. vjerski pisac Augustin, autor djela Kratki životopisi dvojice biskupa Trogirana, bl. Augustina Kažotića i Ivana Luke Garanjina (Brevia compendia rerum gestarum a Duobus Praesulibus Traguriensibus, B. Augustino Casotti et Joanne Luca Garagnin). U XIX. st. istaknuti predstavnik obitelji bio je književnik i novinar Marko. Ivan i Henrik stekli su 1823. austrijsku potvrdu plemstva. U tom je stoljeću obitelj izumrla.

Kažotić. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31056>.