Kerr, Alfred

Kerr [kεr], Alfred (pravo prezime Kempner), njemački kritičar i književnik (Breslau, danas Wrocław, 24. XII. 1867Hamburg, 12. X. 1948). Nakon studija filozofije, germanistike i povijesti u Berlinu, posvetio se kazališnoj kritici, a 1920-ih postao je mjerodavnim kazališnim recenzentom. God. 1933., kao Židov, emigrirao u Pariz, potom u London. Za novinsku kritiku tražio je sva priznanja umjetničke vrste. Njegove kritike, sabrane u 5 svezaka Svijet u drami (Die Welt im Drama, 1917), tvore subjektivnu povijest suvremenoga kazališta, koja se odlikuje osebujnim, lakonskim i agresivnim jezičnim stilom, velike intuitivne i analitičke snage. Kerr se zauzimao za Ibsena, Shawa i Hauptmanna, a borio protiv Brechta u ogorčenim raspravama između tadašnjih uglednih njemačkih kritičara M. Hardena, W. Ihringa i K. Krausa, koji su odredili duhovnu klimu njemačkog međuraća. Poznat je i kao putopisac: New York i London (New York und London, 1923), O Španjolska! (O Spanien!, 1924), Zemlja Jenkija (Yankee-Land, 1925) i dr.

Kerr, Alfred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 17.7.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31281>.