Keynes, John Maynard

ilustracija
KEYNES, John Maynard

Keynes [kẹinz], John Maynard, britanski ekonomist (Cambridge, 5. VI. 1883Firle, Sussex, 21. IV. 1946). Jedan od najutjecajnijih ekonomista XX. stoljeća, profesor na Sveučilištu Cambridge, savjetnik britanske vlade te dugogodišnji urednik časopisa Economic Journal i tajnik Kraljevskog ekonomskog društva. Keynes je studirao na Sveučilištu Cambridge, gdje je njegov otac John Neville Keynes, filozof i ekonomist, bio profesor. Nakon diplomiranja (1906) zaposlio se u državnom Uredu za Indiju, gdje se bavio monetarnim i financijskim problemima Indije. No ubrzo se vratio na Cambridge i predavao ekonomiju do 1915. Ekonomski problemi Velike Britanije u doba I. svjetskog rata naveli su ga da se zaposli u Ministarstvu financija, gdje je bio posebno zadužen za britanske devizne prihode i rashode. Istaknuvši se u tom poslu, bio je član britanske delegacije na Mirovnoj konferenciji u Versaillesu kao ekonomski savjetnik britanskog premijera Lloyda Georgea, ali je u lipnju 1919., nezadovoljan radom Konferencije, dao ostavku. Potkraj te godine objavio je knjigu Ekonomske posljedice mira (The Economic Consequences of the Peace, 1919), u kojoj dokazuje da su ratne reparacije Njemačke prevelik teret za gospodarstvo te zemlje i da one vjerojatno neće nikada biti isplaćene. Nakon povratka na Cambridge posvetio se proučavanju problema njemačkih ratnih reparacija, pojavi poslijeratnih inflacija i drugim pitanjima novca, posebno problemima povratka na zlatni standard. Sumnjajući u mogućnost i opravdanost obnove liberalnoga poretka, suprotstavljao se klasičnoj doktrini laissez-fairea, koja je do tada dominirala u ekonomskoj teoriji, posebno na Cambridgeu, u obliku u kojem ju je ostavio njegov učitelj A. Marshall. Vrhunac toga plodnog razdoblja Keynesova pisanja dvosveščano je djelo Rasprava o novcu (A Treatise on Money, 1930). Njegove su se slutnje obistinile u doba svjetske ekonomske krize 1930-ih kada je Keynes pokušao definirati alternativnu teoriju makroekonomske regulacije, koja je svoj oblik dobila u njegovu najznačajnijem djelu, Općoj teoriji zaposlenosti, kamate i novca (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936). U tom djelu Keynes zagovara aktivnu ekonomsku ulogu države u djelovanju na agregatnu potražnju (ukupnu potražnju građana kao potrošača, poduzeća kao investitora i državnih tijela za opće rashode). On pokazuje da se u blažim padovima privr. aktivnosti monetarnom politikom mogu sniziti kamatne stope i jeftinijim kreditom stimulirati poduzeća na investiranje, što obnavlja agregatnu potražnju, a time i zaposlenost. Međutim, mogući su trajniji i dublji padovi privr. aktivnosti, a to je velika depresija 1930-ih pokazala u zbilji. Keynes je teorijski objasnio mogućnost ravnoteže gospodarstva u uvjetima nepotpune zaposlenosti. Tada je potrebno potaknuti agregatnu potražnju državnim rashodima u različitim oblicima, posebno davanjem pomoći nezaposlenima i financiranjem javnih radova. Proračunski deficit zbog takvih rashoda država bi pokrivala uzimanjem zajmova, čime bi se apsorbirao višak štednje nad investicijama. Povećanje agregatne potražnje potaknulo bi proizvodnju i obnovila bi se puna zaposlenost. Mnogi su ekonomisti i vlade prihvatili Keynesove zamisli, pa se u poraću razvila makroekonomija, koja analitički obuhvaća cijelo gospodarstvo (agregatna ponuda i potražnja, ukupna zaposlenost, nacionalni dohodak, ukupna štednja, kamate, ukupne investicije itd.). Na toj su osnovi razvijene zemlje nakon rata na različite načine proglasile obvezu vlade da osigura punu zaposlenost (rada i kapitala). Keynes je 1937. preživio težak srčani udar i vratio se nastavi 1939. Tijekom II. svjetskog rata radio je ponovo kao savjetnik Ministarstva financija, a zatim kao istaknuti sudionik Međunarodne konferencije u Bretton Woodsu 1944. o poslijeratnom svjetskom financijskom poretku, na kojoj je dogovoreno stvaranje Međunarodnoga monetarnoga fonda i Svjetske banke. Ostala značajnija djela: Novčani sustav i financije Indije (Indian Currency and Finance, 1913), Rasprava o vjerojatnosti (A Treatise on Probability, 1921). Sabrana djela objavljena su mu u 30 svezaka (The Collected Writings of John Maynard Keynes, 1971–88).

Keynes, John Maynard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.1.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31329>.