STRUKE:

Köprülü

Köprülü [kœ'pryly] (hrv. Ćuprilići), velikaška obitelj albanskog podrijetla čiji su članovi tijekom druge pol. XVII. i u XVIII. st. obnašali visoke državne dužnosti u Osmanskome Carstvu. Podrijetlom iz okolice grada Berata u današnjoj Albaniji; prozvani su Köprülü prema gradu Köprü u sjevernoj Anatoliji koji je kao posjed dobio osnivač dinastije Mehmed-paša (r. 1575. ili 1583., u. 1661), poslije veliki vezir 1656–61. Znamenit po provođenju upravnih reformi, vođenju Kandijskoga rata te osnutku knjižnice Köprülü u Carigradu. Njega je naslijedio sin Fazil Ahmed-paša (1635–76), koji je kao veliki vezir (1661–76) Mlečanima preoteo Kretu (1666–69), nastavio očeve reforme i nakon osmanskog poraza kraj Svetoga Gottharda (1664) sklopio povoljan mir s Austrijom. Njegov brat, Fazil Mustafa-paša (1637–91), koji je bio vezir 1680–89. i veliki vezir 1689–91., istaknuo se u Bečkome (Velikom) ratu (1683–99) potisnuvši austrijsku vojsku s područja južno od Save, ali je u bitki kraj Slankamena poginuo. Mehmed-pašin brat Amcazade Husein-paša (oko 1644–1702) bio je veliki vezir 1697–1702., sklopio je s Austrijom mir u Srijemskim Karlovcima 1699. Među istaknutije članove obitelji još se ubrajaju Numan-paša (oko 1670–1719), koji je bio veliki vezir 1710–11. i bosanski beglerbeg (1714., 1717–18), Abdulah-paša (? – 1753), koji je bio vezir 1723–53., te Mehmed Fuad (1890–1966), povjesničar i turski ministar vanjskih poslova 1950–54.

Köprülü. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33099>.