Kosača, Vlatko Hercegović

Kosača, Vlatko Hercegović, herceg (?Rab, 1489). Godine 1466. naslijedio od oca Stjepana Vukčića Kosače posjede i titulu hercega. Kao osmanski vazal (od 1469) sudjelovao je u osvajanju Počitelja na Neretvi (1472) i u borbama protiv neretvanskih Vlatkovića. Pokušavši se od 1480. osloboditi osmanske vlasti, bio je pobijeđen i povukao se u Herceg Novi. Kada su taj grad 1483. zauzeli Osmanlije, preselio se na mletački Rab, gdje je umro.

Kosača, Vlatko Hercegović. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33300>.