STRUKE:

krkavine

ilustracija
KRKAVINE, obična krkavina, Rhamnus catharticus

krkavine (Rhamnaceae), por. dvosupnica kojoj pripada oko 50 rodova s približno 500 vrsta raširenih pretežito u toplim područjima svijeta. U Hrvatskoj su zastupljena 3 autohtona roda: drača (Paliurus) s jedinom vrstom P. spina-christi, koja u primorju gradi listopadne šikare dračike; krkavina (Rhamnus) s 8 vrsta, od kojih je vazdazelena krkavina (Rh. alaternus) biljka makija i vazdazelenih crnikovih šuma, srednja krkavina (Rh. intermedia) raste u šikarama drače, dok je žestika (Rh. fallax) biljka planinskih šuma i šikara; krušina ili krkavinka (Frangula) s dvije vrste, od kojih kamenjarska krkavina (F. rupestris) raste pretežito na stijenama i u krškim šikarama i šumama, a trušljika ili lomljiva krkavina (F. alnus, Rhamnus frangula) u vlažnim kopnenim šumama i šikarama. Potonja sadrži u kori glikozid frangulin, pa se droga (Cortex Rhamni Frangulae) primjenjuje kao laksancija. U primorju se uzgaja i raste kao podivljao čičimak ili žižula.

krkavine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34105>.