Krleža, Franjo

Krleža, Franjo, hrvatski kemičar (Krapina, 8. XII. 1908Krapinske Toplice, 20. X. 1988). Kemiju studirao u Zagrebu i Innsbrucku. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1931), gdje je i doktorirao (1941). Radio kao gimnazijski profesor, urednik časopisa Priroda (1943–45) i upravitelj zvjezdarnice u Zagrebu. Docent te profesor analitičke kemije Filozofskoga fakulteta u Sarajevu te osnivač i predstojnik Katedre za analitičku kemiju, zatim ravnatelj Kemijskog instituta Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Sarajevu. Bavio se analitičkom i koloidnom kemijom te analizom boksita.

Krleža, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34112>.