Kuliš, Vatroslav

ilustracija
KULIŠ, Vatroslav, Riffovi, 2003.
ilustracija1ilustracija2

Kuliš, Vatroslav, hrvatski slikar (Vidoši, BiH, 7. III. 1951). Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976 (Š. Perić). Bio je likovni urednik u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« u Zagrebu (1978–2002). Jedan od najistaknutijih kolorista u novijem hrvatskom slikarstvu. Isprva sklon figuraciji; od 1980-ih oslonjen na iskustva akcijskoga slikarstva i apstraktnoga ekspresionizma, pretežito u ulju i gvašu, slika gustim potezima boje apstraktne kompozicije skladna ritma i osebujne kolorističko-svjetlosne izražajnosti (Akvarij s morskom vodom, 1981; ciklus More, 1991–95; ciklusi Riffovi, 2002–03. i Slike od 1980. do 2012, 2012). Također radi portrete (M. Krleža, 2001) i sakralne kompozicije (postaje Križnoga puta za crkvu u Klobuku, 1987). Bavi se grafikom, grafičkim oblikovanjem, scenografijom i izradbom mozaika.

Kuliš, Vatroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34531>.