Kuripečić, Benedikt

Kuripečić ili Kuripešić, Benedikt (germanizirano Curipeschitz), putopisac (Gornji Grad u Štajerskoj, početak XVI. st.?). Kao tumač za latinski jezik bio je dodijeljen izaslanstvu rimsko-njemačkog cara Ferdinanda I. upućenomu sultanu Sulejmanu II. Kanuniju radi sklapanja primirja. S tim je izaslanstvom putovao 1530–31. iz Beča u Carigrad, a vraćao se kroz Bosnu. Putovanje je opisao u knjizi Itinerarij ili putopis izaslanstva kraljevskoga veličanstva u Konstantinopol turskomu caru Sulejmanu. Godine 1530 (Itinerarium oder Wegrayss Küniglich Mayestät Botschafft gen Constantinopel zu dem Türkischen Keiser Soleyman. Anno 1530, 1531). Djelo je ilustrirano drvorezima koji prikazuju bosanske tvrđave. Riječ je o jednom od najstarijih opisa Bosne pod osmanskom vlašću.

Kuripečić, Benedikt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34735>.