Kurtović, Šefko

Kurtović, Šefko, hrvatski pravnik i pravni povjesničar (Gacko, BiH, 28. VIII. 1937). Pravni fakultet završio u Zagrebu (1962), gdje je od 1963. predavao opću povijest prava i države i povijest političkih teorija, od 1984. redoviti profesor. Usavršavao se u Strasbourgu (1965–66) i Londonu (1969–70), doktorirao u Ljubljani 1972. Predavao i na Pravnome fakultetu u Rijeci (1991–97). Objavio djela s područja pravne povijesti, ustavnoga prava i pravne filozofije. Djela: Opća historija države i prava (I–II, 1987), Hrestomatija opće povijesti prava i države (I–II, 1999–2000), Studije i članci iz opće povijesti prava i države (I–III, 2002).

Kurtović, Šefko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34752>.