Lang, Milan

Lang, Milan, hrvatski učitelj i etnograf (Volavje kraj Jastrebarskoga, 10. IX. 1863Samobor, 6. VII. 1953). Dugogodišnji ravnatelj osnovne škole u Samoboru (1895–1922), kulturni i društveni djelatnik, prevoditelj i publicist. Potaknut projektom sustavnoga skupljanja hrvatske etnografske građe, koji se ostvarivao u okrilju tadašnje JAZU u Zagrebu, napisao je uzornu etnografsku monografiju Samobor: narodni život i običaji (objavljivanu najprije u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1911–14., te ponovno otisnutu kao cjelovito izdanje 1992. i 2009).

Lang, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35328>.