Arhivski vjesnik

Arhivski vjesnik, znanstveni i stručni godišnjak. Publikacija arhivskih ustanova RH za područja arhivistike, pomoćnih povijesnih znanosti, informatike i srodnih disciplina. Objavljuje i radove vezane uz povijest institucija i organa uprave, gospodarstva, sudstva i uz povijest onih društvenih djelatnosti radom kojih je u prošlosti nastajala arhivska građa, kao i samu građu važnu za hrvatsku povijest. Počeo izlaziti kao Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva (1899–1920), a zatim se javlja kao Vjesnik Kr. drž. arkiva (1925–45). Od 1958. izlazi kao Arhivski vjesnik. Glavni urednici bili su I. Bojničić, E. Laszowski, I. Nagy, J. Matasović, B. Stulli, P. Strčić i J. Kolanović. Od 1984. izlaze i Posebna izdanja Arhivskog vjesnika. Sjedište redakcije Arhivskog vjesnika nalazi se u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu.

Arhivski vjesnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3769>.