STRUKE:

Macanović, Hrvoje

Macanović, Hrvoje, hrvatski novinar (Arbanasi kraj Zadra, 1. VI. 1904Mali Lošinj, 4. I. 1980). Studirao strojarstvo na Tehničkome fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom se počeo baviti 1923. kao dopisnik splitskoga Novoga doba; 1926. postao prvi hrvatski profesionalni športski novinar u Novostima, gdje je potom bio urednik i glavni urednik, sve do prestanka izlaženja lista 1941. Prvi je u Hrvatskoj izravno radijski prenosio športsko natjecanje – veslačko prvenstvo na Savi u Zagrebu 1929., a bio je i prvi hrvatski izvjestitelj s olimpijskih igara (Amsterdam, 1928); poslije je izvještavao s više ljetnih i zimskih igara. Bio urednik struke šport u Leksikonu Minerva (1936). Za NDH prevoditelj u nakladi Europa. Surađivao u ilegalnoj organizaciji Jugoslavenski revolucionarni pokret Hrvata, 1943. bio je uhićen i deportiran u logor Mauthausen sve do kraja rata 1945. Prvih godina nakon rata obavljao različite dužnosti (vršitelj dužnosti rektora Više škole za fiskulturu u Zagrebu, 1945–48; urednik u Narodnom sportu i dr.). Novinarsku karijeru nastavio na Radio Zagrebu i Televiziji Zagreb. Jedan od utemeljitelja i urednika Enciklopedije fizičke kulture Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (I–II, 1975–77).

Macanović, Hrvoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37807>.