Magovac, Božidar

Magovac, Božidar, hrvatski političar i publicist (Zagreb, 13. X. 1908Zagreb, 24. I. 1955). Studirao na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi i Filozofskome fakultetu (etnologiju) u Zagrebu. Od mladosti član HSS-a, 1927–29. član uredništva lista Dom, od 1928. tajnik Sveučilišnog udruženja »Matija Gubec« te član Seljačke sloge. God. 1943. pristupio partizanima; bio je pokretač i urednik Slobodnoga doma, glasila HSS-a među partizanima, te osnivač i član Izvršnog odbora HSS-a u NOP-u. U listopadu 1943. izabran je za potpredsjednika Izvršnog odbora ZAVNOH-a, a na II. zasjedanju AVNOJ-a u studenom 1943. postao je potpredsjednik NKOJ-a. Na pripremama drugoga zasjedanja AVNOJ-a zauzimao se za konfederalno uređenje Jugoslavije. God. 1944. sukobio se s KP-om i dao ostavku na sve položaje; interniran na Visu i u Zagrebu. Nakon završetka rata bio je ravnatelj Gradske knjižnice u Zagrebu (1945–47). God. 1946. pokrenuo je akciju HSS-a za izbore za ustavotvorni Sabor i za aktiviranje istaknutih članova stranke. God. 1947. uhićen, 1948. osuđen i zatvoren u Staroj Gradišci, oslobođen 1953. Bio je član uredništva Narodnoga vala, Seljačke prosvjete, Evolucije, Jutarnjega lista, Obzora, Seljačke sloge, Hrvatske enciklopedije (do 1943) te Sabranih djela A. Radića. Pokrenuo i uređivao listove Zlatni klas i Seljački svijet.

Magovac, Božidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38081>.