STRUKE:

metalepsa

metalepsa (grč. μετάληψις: zamjenjivanje), naziv za trop (retoričku figuru, figuru riječi) koji su antički retoričari držali sporednim (npr. Kvintilijan) te njime označavali svaku promjenu jednoga tropa u drugi (asocijativnim nizom). Premda se definicija metalepse često mijenjala, prevladava mišljenje kako je riječ o podvrsti metonimije koja nastaje kada se pojam koji logički prethodi zamijeni onim koji iz njega proizlazi. G. Genette pojam metalepse rabi u svojoj teoriji dijegetičkih razina kao naziv za njihovo prelaženje, npr. ulazak pripovjedača u dijegetički univerzum književnog djela.

metalepsa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40354>.