Miljković, Husein

Miljković, Husein (Huska), domobranski i partizanski časnik (Dubravina kraj Velike Kladuše, 1905blizu Velike Kladuše, 27. IV. 1944). Seljačkoga podrijetla. Član HSS-a (1934–39), potom KP Jugoslavije. Jedan od organizatora ustanka u Cazinskoj krajini i na Kordunu (srpanj 1941), potom se priključio domobranskim postrojbama (VIII–XI. 1941). Potkraj 1941. ponovno se pridružio partizanima. Godine 1942. postavljen je za zapovjednika Velike Kladuše i Cazinske partizanske postrojbe. Nakon sukoba s političkim vodstvom KP Jugoslavije, u travnju 1943. dezertirao i vratio se na područje Cazinske krajine, gdje je uz pomoć Nijemaca i ustaša ustrojio Muslimansku miliciju (Huskina vojska, Huskina milicija) s oko 3000 boraca i stavio Krajinu pod vojni nadzor. Iako podržavan od Nijemaca i ustaša, 1944. ponovno se pridružio partizanima u činu pukovnika i zapovjednika Unske operativne skupine IV. korpusa NOVJ-a. Ubijen u atentatu koji su organizirali ustaše.

Miljković, Husein. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40976>.