Minić, Serafin Rafael

Minić, Serafin Rafael, hrvatski matematičar (Venecija, 8. XII. 1808Venecija, 29. V. 1883). Njegov otac, pomorski kapetan iz Prčanja, nastanio se početkom XIX. stoljeća u Veneciji, pa je Minić cijeli život proveo u Italiji. Studirao je matematiku u Padovi, gdje je 1830. izabran za asistenta, a 1842. za profesora. Tijekom života bio je u Padovi rektor Sveučilišta, dekan filozofskoga fakulteta, dekan prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, a nekoliko je godina vodio u Veneciji Istituto di scienze, letere ed arti. Objavio je više od 60 rasprava iz teorije diferencijalnih jednadžbi, algebre, mehanike i hidraulike. Po njegovu projektu (1875–76) preuređena je luka na Lidu u Veneciji i reguliran tok rijeke Brente. Napisao je nekoliko rasprava o Danteu, Petrarci i Tassu. U auli Sveučilišta u Padovi podignuta mu je spomen-ploča.

Minić, Serafin Rafael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41030>.